2014 Nissan NP300 Navara VL double cab - Japan version