2014 Nissan NP300 Navara V single cab - Japan version